Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia poświadczone

Odbywa się z udziałem tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia zwykłe

Nie wymaga obecności tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia ustne dzielą się na symultaniczne (równoczesne) i konsekutywne (następcze).

Kiedy np. tłumacz przysięgły asystuje stronie podczas postępowania sądowego, zapewnia jej tłumaczenie symultaniczne „na bieżąco”, tłumacząc jej przebieg rozprawy lub posiedzenia.

Natomiast w przypadku negocjacji i rozmów handlowych najczęściej tłumacze wykonuje tłumaczenie konsekutywne, tzn. rozpoczyna tłumaczenie, dopiero kiedy strona skończy swoją wypowiedź.

Tłumaczenia ustne odbywają się najczęściej w sądzie, w urzędzie, w kancelarii prawnej lub notarialnej, podczas spotkań w spółkach, rozmów handlowych i negocjacji.

Zapewniam wysokie kwalifikacje poparte doświadczeniem oraz kulturę osobistą.

Na umówione spotkanie tłumacz przychodzi z odpowiednim wyprzedzeniem, a minimalny czas zamówienia wynosi 2 godziny zegarowe.