Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia poświadczone

Każde tłumaczenie poświadczone jest opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego i rejestrowane w Repertorium, które tłumacz ma obowiązek prowadzić.

Tłumaczenie poświadczone obejmuje również opisy istotnych elementów tekstu źródłowego, np. pieczątki, podpisy, logo itp.

W celu uzyskania tłumaczenia poświadczonego dokumenty można dostarczyć osobiście lub w formie skanu. Formę dokumentu przekazanego do tłumaczenia odnotowuje się w uwagach do tłumaczenia.

Gotowe tłumaczenie poświadczone ma zawsze formę papierową lub dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem kwalifikowanym. Skan dokumentu opatrzonego pieczątką nie ma mocy prawnej tłumaczenia poświadczonego! Aktywnie promuję stosowanie podpisu elektronicznego do tłumaczeń poświadczonych.

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenie zwykłe nie wymaga poświadczenia przez tłumacza przysięgłego i nie zawiera opisów niezbędnych w przypadku tłumaczenia poświadczonego. Wykonywane jest jednak z taką samą starannością.

Tłumaczymy dokumenty prawne, biznesowe, techniczne i inne.

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego liczy 1800 znaków ze spacjami.