O mnie

Nazywam się Piotr Gumola. Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego i francuskiego wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez ministra sprawiedliwości pod numerem TP/103/14.

W zakresie tłumaczeń specjalistycznych ukończyłem studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych, prawniczych i uwierzytelnionych z języka angielskiego na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego z języka francuskiego.

Ukończyłem również szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu tłumaczeń.

Pracę tłumacza wykonuję od ponad 25 lat.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych oraz Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy

Współpracuję z wydawnictwem C.H. Beck, dla którego wykonywałem tłumaczenia i weryfikacji aktów prawnych (The Code of Administrative Procedure, The Construction Law).

Aktualnie prowadzę również warsztaty z przedmiotu Discours juridique w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów studiów zaocznych przygotowujących się do egzaminu dającego uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Współpracuję z zaprzyjaźnionymi tłumaczami i wykładowcami, z którymi wspólnie realizujemy inspirujące projekty tłumaczeniowe i szkoleniowe.