Poufność

Poufność danych naszych klientów to sprawa kluczowa. Od ponad 20 lat ściśle chronimy poufności tekstów nam powierzanych i zawsze dochowaliśmy obowiązków w tym zakresie.

Aktualnie przetwarzamy dane zgodnie z RODO (patrz część RODO) i stosujemy następujące procedury w celu zabezpieczenia pracy z dokumentami:

  • nośniki danych, z których korzystamy są zaszyfrowane.
  • Podczas pracy z dokumentami preferujemy przekazywanie dokumentów na wewnętrznym dysku sieciowym zamiast pocztą elektroniczną
  • wszystkie osoby uzyskujące ewentualny dostęp do dokumentów są związane umowami o zachowaniu poufności w stosownych przypadkach stosujemy anonimizację danych
  • nie stosujemy ogólnodostępnych translatorów (np. Google Translator).

W razie szczególnych życzeń klienta dotyczących ochrony przekazywanych nam treści stosujemy indywidualnie uzgodnione metody zachowania poufności.